Strona główna

Strona główna

---------------------------------------------------------------------------------------------------
30.11.2021 r.

KOMUNIKAT KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII dotyczący WŚCIEKLIZNY do pobrania tutaj (296kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------
22.11.2021 r.

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń  lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu lipnowskiego i miasta Lipna na 2022 rok.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
12.10.2021 r.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia w dniu 16 listopada 2021 r. w zakresie:
  • uboju z konieczności
  • pozyskiwanie mięsa na użytek własny
  • rzeźni rolniczych

więcej informacji do pobrania tutaj (458kB) pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.07.2021 r.

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
--------------------------------------------------------------------------------------------------
21.04.2021 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce  zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego,toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.
Dokument do pobrania tutaj (705kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            KOMUNIKAT                                                   

W związku z epidemią KORONAWIRUSA wprowadzamy procedury bezpieczeństwa      
związane z obsługą interesantów w Inspekcji Weterynaryjnej.  Proszę, o korzystanie z kanałów łączności elektronicznej poczta elektroniczna: lipno.piw@wp.pl,
 telefon: 54 287-22-04, 54 287-33-08,  fax: 54 288-45-83
        Bądź w przypadku braku pilnych spraw o przełożenie wizyty w urzędzie na późniejszy termin.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Lipnie


Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi do pobrania tutaj (89kB) pdf


20.04.2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------

Informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Zalecenia dostępne pod linkiem linkiemWitamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

  BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


  BIP  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)


Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


  BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)


Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Ledzion (17 października 2016)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (17 października 2016, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (7 grudnia 2021, 07:39:23)
Zmieniono: dodano komunikat dotyczący wścieklizny

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 99766