Strona główna

Strona główna


--------------------------------------------------------------------------------------------------
21.04.2021 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce  zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego,toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.
Dokument do pobrania tutaj (705kB) pdf


---------------------------------------------------------------------------------------------------
23.03.2021 r.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie:

> Uboju z konieczności.
> Pozyskania mięsa na użytek własny.
> Rzeźni rolniczych.

    Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników oraz innych osób zainteresowanych ubojem zwierząt i prowadzeniem rzeźni rolniczej. Prelegentami będą lek. wet. Anna Balcerak i lek. wet. Barbara Biały. Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR
w Minikowie.
    Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja dostępna pod linkiem: REJESTRACJA NA SZKOLENIE

    
    Po rejestracji uczestnik otrzyma link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu, na podany podczas rejestracji adres e-mail.
    Osoby uczestniczące w szkoleniu, po jego zakończeniu, otrzymają mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego „Pozyskania mięsa na użytek własny”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            KOMUNIKAT                                                   

W związku z epidemią KORONAWIRUSA wprowadzamy procedury bezpieczeństwa      
związane z obsługą interesantów w Inspekcji Weterynaryjnej.  Proszę, o korzystanie z kanałów łączności elektronicznej poczta elektroniczna: lipno.piw@wp.pl,
 telefon: 54 287-22-04, 54 287-33-08,  fax: 54 288-45-83
        Bądź w przypadku braku pilnych spraw o przełożenie wizyty w urzędzie na późniejszy termin.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Lipnie


Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi do pobrania tutaj (89kB) pdf


20.04.2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------

Informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Zalecenia dostępne pod linkiem linkiemWitamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

  BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


  BIP  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)


Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


  BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)


Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Ledzion (17 października 2016)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (17 października 2016, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (21 kwietnia 2021, 08:45:27)
Zmieniono: dodano rozporządzenie nr 12/2021 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2021 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 78862