Strona główna

Strona główna

Korespondencję drogą mailową prosimy wysłać na adres
sekretariat@piwlipno.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11.2023

Informacja dotycząca darmowych szkoleń online organizowanych przez KPODR Minikowo

HACCP online 6 grudnia

 https://sir.kpodr.pl/index.php/2023/11/14/praktyczne-aspekty-projektowania-wdrazania-i-utrzymania-systemu-haccp-w-warunkach-przetworstwa-rzemieslniczego-szkolenie/

 

13 grudnia odbędzie się konferencja w formie hybrydowej.

https://sir.kpodr.pl/index.php/2023/11/20/swiadome-i-bezpieczne-przetworstwo-zywnosci-pochodzenia-zwierzecego-konferencja/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2023

Ogłoszenie  o potrzebie dokonania wyznaczeń  lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu lipnowskiego na 2024 rok. do pobrania tutaj (16kB) word

Zgłoszenie woli podjęcia czynności w drodze wyznaczenia, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej do pobrania tutaj (22kB) word

Oświadczenie ZUS 2024 do pobrania tutaj (15kB) word

Zakres wyznaczeń 2024 tutaj (22kB) excel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2023

Zdjęcie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.04.2023

Plakat informacyjny - Polska wieś to przyszłość (2435kB) pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.03.2023

Informacje i wskazówki dotyczące zasad postępowania w terenie, na którym wyłożono przynęty zawierające szczepionkę doustną przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących

plakat (121kB) word

komunikat (32kB) word


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.03.2023r.


Zdjęcie


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.11.2022 r.

Informacja o szkoleniu na temat "Prowadzenia przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO)" do pobrania tutaj (399kB) pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.11.2022 r.

Ogłoszenie  o potrzebie dokonania wyznaczeń  lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu lipnowskiego na 2023 rok. do pobrania tutaj (23kB) word


Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej do pobrania tutaj (21kB) word

Oświadczenie lekarza wyznaczonego do pobrania tutaj (43kB) word

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczenia lekarza weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu lipnowskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności :

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem i  przechowywaniem mięsa

- praca na terenie gminy Wielgie

---------------------------------------------------------------------------------------------------
25.04.2022 r.

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 24 maja 2022r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
w zakresie:
  •  Uboju z konieczności
  •  Pozyskania mięsa na użytek własny
  •  Rzeźni rolniczych.
Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników oraz innych osób zainteresowanych ubojem zwierząt i prowadzeniem rzeźni rolniczej.
Prelegentami będą lek. wet. Anna Balcerak i lek. wet. Barbara Biały.
Szczegóły  szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie:

http://technologia.kpodr.pl/index.php/2022/04/21/szkolenie-pn-pozyskanie-miesa-na-uzytek-wlasny-uboj-z-koniecznosci-rzeznie-rolnicze-24-05-2022-r-wtorek/

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja. Po rejestracji uczestnik otrzyma link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu, na podany podczas rejestracji adres e-mail.
Osoby uczestniczące w szkoleniu, po jego zakończeniu, otrzymają mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego ,,Pozyskania mięsa na użytek własny”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
23.03.2022 r.

Lista zakładów leczniczych dla zwierząt i innych punktów, w których można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek przemieszczonych na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi tutaj (10kB) excel

---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2022 r.

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki) pobierz (28kB) word

Iнформація для осіб, які переміщуються з Yкраїни з супроводжуючими тваринами (собаки, коти, фретки) завантажити (29kB) word

Information for people travelling from Ukraine with companion animals (dogs, cats, ferrets)  download (25kB) word

---------------------------------------------------------------------------------------------------
04.03.2022 r.

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

Dokument do pobrania tutaj (32kB) word

---------------------------------------------------------------------------------------------------
24.01.2022 r.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią -ulotka do pobrania tutaj (16kB) word


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                          


Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 
 
  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (497kB) pdf  
W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


 
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (121kB) pdf

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


  BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)


Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Ledzion (17 października 2016)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (17 października 2016, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (30 listopada 2023, 07:59:51)
Zmieniono: dodano informacje o szkoleniach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 146083